Аналіз ефективності використання магнітотермії в комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози

Лобода А.Д.

Метою роботи було проаналізувати ефективність протипухлинної дії неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак грудної залози (МП РГЗ) з використанням магнітотермії шляхом оцінки регресії пухлини та регіонарних метастатично уражених лімфатичних вузлів (ЛВ).

У дослідження включено 244 хворих на МП РГЗ. Основна група сформована зі 119 пацієнток, які отримували неоад’ювантну поліхіміотерапію (НПХТ) за схемою FAC з подальшим проведенням сеансу магнітотермії. Контрольну групу становили 125 хворих, у яких проводили НПХТ за схемою FAC. Результати лікування оцінювали за критеріями RECIST, а також за зміною розмірів ЛВ.

Повну регресію пухлини виявлено у 6,3±3,1% пацієнток основної групи та 3,1±2,2% — контрольної. Часткову регресію відзначали у 49,2±6,3% хворих основної та 35,9±6,0% контрольної групи. Стабілізація процесу — у 38,1±6,1% пацієнток основної та 54,7±6,2% конт­рольної групи. Прогресування пухлинного процесу — у 6,3±3,1% основної  та 7,8±3,4% контрольної групи. В основ­ній групі середня регресія регіонарних ЛВ становила 36,48±12,25%, у конт­рольній — 22,27±9,64%. Органозберігаючі операції виконано у 58,7±6,2% хворих основної групи, у контрольній — у 45,3±6,2%. Мастектомію з одночасною реконструкцією грудної залози різними методами проведено у 26,9±8,3% хворих основної та у 12,5±6,0% контрольної групи.

Комбінація НПХТ із магнітотермії у комплексному лікуванні хворих на МП РГЗ дозволяє збільшити кількість часткових регресій пухлини на 13,3%, а регіонарних ЛВ — на 11,2%, сприяє зростанню кількості органозберігаючих та реконструктивно-відновних операцій.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment