Сучасні підходи до вибору обсягу шийної лімфодисекції у хворих на рак ротової порожнини та ротоглотки

Петренко Л.І. , Руденко Д.Н. , Процик В.С.

Рак ротової порожнини (РРП) та рак ротоглотки характеризуються високою частотою (40–60%) метастазування в лімфатичні вузли (ЛВ) шиї. Статус шийних ЛВ є найбільш важливим прогностичним фактором, оскільки наявність регіонарних метастазів (РМ) достовірно знижує майже вдвічі виживаність хворих.

Основним методом лікування хворих на РРП та рак ротоглотки із РМ є шийна лімфодисекція (ШЛД), або операція Крайля, широко застосовувана протягом майже сторіччя.

Значний обсяг видалених тканин при радикальній ШЛД часто призводить до порушень функцій плеча та деформації шиї. Нині стандартними методами ШЛД є модифікована радикальна та селективна ШЛД, які дозволяють зберегти більшість анатомічних структур шиї, що раніше підлягали видаленню.

Найбільш важливими питаннями при плануванні обсягу ШЛД є виявлення та визначення локалізації метастатично уражених ЛВ.

Мета дослідження — індивідуалізувати обсяг ШЛД у хворих на РРП та рак ротоглотки.

Проведено аналіз хірургічного лікування РМ у 62 хворих на РРП (n=43) та рак ротоглотки (n=19). III стадія захворювання (T2N1M0–17, T3N1M0–15) визначена у 32, IVA (T2N2M0–9, T3N2M0–16, T4N2M0–2) — у 27 та IVВ (T2N3M0) — у 3 хворих.

Для виявлення сторожових ЛВ використовували барвник 1% метиленовий синій, який за 15–20 хв до початку операції вводили підслизово по периферії первинної пухлини. Інтраопераційне визначення локалізації сторожового ЛВ у відповідній групі ЛВ шиї дозволило індивідуалізувати підхід до вибору обсягу ШЛД у кожного конкретного хворого. Це надало можливість провести більш ніж у половини (56,5%) пацієнтів селективну функціонально-зберігаючу ШЛД.

У 7 хворих не ідентифіковано сторожовий ЛВ, що було зумовлено фіброзними змінами в зоні пухлини після проведеної променевої терапії.

Селективна ШЛД є методом вибору при хірургічному лікуванні одиничних РМ N1–2a; модифікована радикальна ШЛД доцільна при РМ відповідно N2b–2с–3. При екстракапсулярному розповсюджені метастатичної пухлини показана радикальна ШЛД.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment