Вплив ад’ювантної імунотерапії імунофаном на рівень природних кілерів у хворих на рак грудної залози

Шевченко В.В.

Поряд із загальновідомим значенням гормонів тимуса в регуляції клітино-опосередкованого імунітету при злоякісних процесах маловивченим залишається їх вплив на фактори неспецифічного протипухлинного захисту. Важлива роль у механізмі неспецифічної реактивності при злоякісних новоутвореннях належить природним кілерам (natural killer cells — NK). Морфологічними аналогами природних кілерів вважають великі гранулярні лімфоцити (ВГЛ), які виявляють при забарвленні мазків крові за Папенгеймом.

Мета роботи — вивчити вплив ад’ювантної імунотерапії (АІ) імунофаном на стан природної кілерної активності у хворих на рак грудної залози (РГЗ).

Вивчено вміст ВГЛ у периферичній крові 76 хворих на РГЗ у віці від 19 до 83 років, що одержували лікування в Сумському клінічному онкологічному диспансері протягом 2012–2013 рр. Дослідження проводили під час госпіталізації та перед випискою пацієнтів. Для контролю взято середній показник вмісту ВГЛ у 20 донорів (6,8±0,4%). Пацієнтів рандомізовано на 2 групи: основну (n=42) і групу порівняння (n=34). У програму лікування хворих на РГЗ основної групи включали АІ імунофаном — синтетичним аналогом 32–36 тимопоетину, який вводили по 1 мл щоденно внутрішньом’язово протягом 10 днів.

Визначено, що у хворих на РГЗ залежно від стадії злоякісного процесу реєстрували зменшення кількості природних кілерів. При І стадії середня кількість ВГЛ становила 6,0±0,4%, при ІІ стадії — 5,4±0,4%, при ІІІ стадії — 5,0±0,8%. Після проведеного лікування у хворих групи порівняння кількість ВГЛ зменшувалася, особливо при використанні комбінованого і комплексного методів, досягаючи 2,1±0,5%. При проведенні АІ кількість ВГЛ була більшою — 4,1±0,6% (р<0,05).

У хворих на РГЗ розвивається пригнічення стану природної кілерної активності, корелюючи зі стадією раку та методом лікування. Застосування АІ імунофаном позитивно впливає на природну кілерну активність, сприяючи поліпшенню результатів лікування хворих на РГЗ.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment