Фіброзні зміни анального сфінктера після комбінованого лікування хворих на рак прямої кишки

Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Грабовий О.М., Кротевич М.С., Безносенко А.П., Балабушко С.Б., Махмудов Д.Е., Звірич В.В.

Проведені в останнє десятиріччя дослідження з вивчення функціональних результатів комбінованого лікування хворих на рак прямої кишки підтвердили підвищення частоти інконтиненції після неоад’ювантної променевої терапії (НПТ).

Мета роботи — дослідити зміни м’язової тканини анального сфінктера (АС) після НПТ.

Матеріалом для вивчення є фрагмент тканини АС хворих, які одержали НПТ з подальшим хірургічним втручанням в обсязі черевно-промежинної екстирпації. Після операції проведено забір фрагмента АС. Зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином та за Ван Гізоном для оцінки сполучнотканинних елементів у препараті. Оцінку ступеня фіброзних змін АС проводили за M. da Silva, де заміщення м’язової тканини <10% приймали за 0 ступінь, 10–30% — І ступінь, 30 –50% — ІІ ступінь, >50% — ІІІ ступінь.

У дослідження включено 49 хворих. У 1-й групі пацієнти отримали НПТ у дозі 20 Гр, у 2-й — 30 Гр, у 3-й — 50–60 Гр, у 4-й групі хворих НПТ не проводили з об’єктивних причин. При вивченні морфологічного статусу АС відзначали явища фіброзу, які наростають при підвищенні дози НПТ. У 1-й та 2-й групах хворих виникав фіброз І ступеня (75,1 та 64,3% відповідно). У 3-й групі пацієнтів фіброз ІІ та ІІІ ступеня виявляли у 46,2 та 30,7% відповідно. Статистичної відмінності між 1-ю та 2-ю групою хворих не відмічено (р=0,23). Порівняно з результатами у 4-й групі, у інших групах хворих із проведенням НПТ відзначали фіброз м’язової тканини вищого ступеня (р<0,05).

Морфологічні зміни АС проявляються заміщенням м’язової тканини на сполучнотканинні елементи, які прогресують з часом. Це забезпечує морфологічну основу для клінічних змін, які реєструють у пацієнтів, що одержали НПТ.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment