Результати комбінованого лікування хворих на рак дистального відділу прямої кишки ІІ–ІІІ стадії

Щепотін І.Б.1, Колеснік О.О.1, Іванкова В.С.1, Столярова О.Ю.1, Безносенко А.П.1, Махмудов Д.Е.1, Балабушко С.Б.1, Пішак Д.М.2

Проблема лікування хворих на рак дистального відділу прямої кишки (РПК) зумовлена значним підвищенням захворюваності (з 18,9 на 100 тис. у 2000 р. до 19,8 на 100 тис. у 2008 р.), низькою 5-річною виживаністю (31,2 — в Україні, 62,0 — у США), недостатньою кількістю операцій, високою частотою рецидивів. Неоад’ювантна променева терапія (НПТ) впливає на метастази у мезоректальній клітковині та лімфатичних вузлах, зменшує об’єм пухлини, що призводить до рестадіювання захворювання і збільшення кількості сфінктерозберігаючих операцій.

Мета дослідження — підвищити ефективність комбінованого лікування хворих на РПК у ІІ–ІІІ стадії.

На базі клінік Національного інституту раку, Миколаївського та Чернігівського онкологічних диспансерів з 2008 по 2012 р. проведено мультицентрове рандомізоване дослідження з вивчення результатів лікування хворих на РПК у ІІ–ІІІ стадії з використанням НПТ. Порівнювали результати лікування з використанням великофракційної (4 сеанси по 5 Гр — 1-ша група) та дрібнофракційної (15 сеансів по 2 Гр — 2-га група) НПТ. Ефективність НПТ оцінювали згідно з критеріями RECIST.

У дослідження включено 172 пацієнти з РПК стадії T2–3N+/−M0. У 1-й групі кількість хворих становила 127, у 2-й — 45. Повну регресію у 2-й групі відзначали у 8,8%, часткову — 42,3% пацієнтів. Загальна 5-річна виживаність у 1-й групі становила 77,6%, у 2-й — 90,2% (р=0,01). Безрецидивна виживаність у 1-й і 2-й групі досягла 62,7 та 86,4% відповідно (р=0,001).

Комбіноване лікування хворих на РПК у ІІ–ІІІ стадії із застосуванням дрібнофракційної НПТ у дозі 30 Гр сприяє регресії пухлини та поліпшує віддалені результати лікування хворих.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment