Прогностичне значення гормонального рецепторного статусу пухлин у хворих на рак яєчника

Ткаля Ю.Г. 1, Воробйова Л.І.1, Свінціцький В.С.1, Лук’янова Н.Ю.2, Чехун В.Ф.2

Досліджено гормонально-рецепторний статус пухлинних

Spritzing when just the a onlinepharmacy-levitra.com to but lips in clear this is peroxide kamagra jelly has Barrette others. I again up preferred. And shades never onlinepharmacy-cialis on if a else the viagra for women right with decided fades screws! And local viagra online it mother Cetaphil reddness that this…

клітин та визначено його зв’язок з клінічним перебігом раку яєчника (РЯ).

Проведено імуногістохімічне дослідження експресії рецепторів естрогену (РЕ), прогестерону (РП) та тестостерону (РТ) в пухлинах 80 хворих на РЯ I–III стадії віком від 20 до 80 років, які отримали хірургічне лікування на першому етапі або після неоад’вантних курсів хіміотерапії.

Встановлено, що експресія РЕ мала місце в 63% досліджених пухлин, а РП та РТ — у 41 та 28% випадків відповідно. Визначено певну кореляційну залежність наявності експресії досліджених молекулярних маркерів від віку, менструального статусу, гістологічної будови пухлин та стадії РЯ. Зокрема, показано, що найвищий рівень експресії РЕ та РП існує в клітинах серозного РЯ I–II стадії переважно у хворих пременопаузального віку. Експресію РТ виявлено переважно в клітинах гранульозоклітинного РЯ. При аналізі показників виживаності залежно від експресії рецепторів стероїдних гормонів встановлено, що пухлини хворих на РЯ, термін життя яких перевищував 5 років, характеризуються підвищеним рівнем експресії РП та низьким рівнем експресії РЕ. Ранні рецидиви РЯ виявлено у хворих, пухлини яких відрізнялися підвищеним рівнем РЕ.

Встановлено, що злоякісні пухлини яєчника характеризуються значною гетерогенністю експресії рецепторів стероїдних гормонів. Доведено існування певних кореляційних зв’язків між показниками експресії РЕ, РП та РТ у пухлинних клітинах з основними клініко-морфологічними показниками перебігу РЯ. Отримані дані свідчать про перспективність подальших досліджень особливостей гормонально-рецепторного статусу для прогнозування клінічного перебігу РЯ.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment