Застосування комбінованої терапії на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину в експерименті

Горбач О.І., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Сидор Р.І., Свергун Н.М.

Розроблено схеми комбінованої терапії з застосуванням протипухлинної вакцини на основі дендритних клітин (ДК) та низьких доз доксорубіцину.

В експериментальних дослідженнях використано 213 мишей лінії СВА. Саркому-37 вводили внутрішньом’язево в концентрації 2×106 клітин на тварину. Доксорубіцин вводили інтраперитонеально 5 разів у метрономному режимі за 2 схемами в концентрації 0,2 (DOX1) та 2 (DOX2) мг/кг на 7-му добу після перещеплення пухлини з інтервалом 1 день та 3 дні відповідно. ДК-вакцину вводили внутрішньовенно всього 3 рази, починаючи з 4-го дня після закінчення хіміотерапії.

У тварин, які одержували комбіновану терапію, відзначали статистично достовірне зменшення об’єму пухлини порівняно з контролем (p=0,007 та р=0,001 в групах DOX1 та DOX2 відповідно). У групі DOX1 виявлено збільшення кількості СD69+-клітин у селезінці до 17,33±4,06% проти 4,33±1,86% у контро­льній групі (р=0,017). У тварин цієї групи відзначено підвищення цитотоксичної активності спленоцитів (р=0,004). Комбінована терапія сприяє значному підвищенню фагоцитарної активності спленоцитів. Таким чином, у групі DOX1 фагоцитарна активність моноцитів становить 51,0±9,05% проти 7,67±2,85% в контролі, р=0,04. Відзначено підвищення коефіцієнта продукування активних радикалів кисню спленоцитами в групі DOX1 до 2,02±0,32 проти 1,24±0,11 у контрольній групі (р=0,05).

Запропонована схема комбінованої терапії доксорубіцином у концентрації 0,2 мг/кг та ДК-вакцини викликає зменшення об’єму первинної пухлини та активує природну ланку імунітету.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment