Автор :   Новосад И.О.

559_03Лечение ВИЧ-ассоциированных неходжкинских лимфом в эру высокоактивной антиретровирусной терапии
Авторы :Крячок И.А. Скрипец Т.В. Ульянченко Е.О. Титоренко И.Б.... №3(23) 2016 / Просмотров: 458
557_002Лимфома и гепатит С
Авторы :Крячок И.А. Ульянченко Е.О. Кадникова Т.В. Титоренко И.Б.... №3(23) 2016 / Просмотров: 4823
513Терапевтические подходы к лечению взрослых пациентов с гистиоцитозом из клеток Лангерганса
Авторы :Крячок И.А. Скрипец Т.В. Новосад И.О. Новдах О.П. №1(21) 2016 / Просмотров: 5341
Блокування PD-1/PD-L1/2 шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури)Блокування PD-1/PD-L1/2 шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури)
Авторы :Крячок И.А. Новосад И.О. Храновская Н.Н. Свергун Н.М.... №1(17) 2015 / Просмотров: 806
МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИМетоди збереження фертильності у жінок із лімфопроліферативними захворюваннями
Авторы :Крячок И.А. Кадникова Т.В. Титоренко И.Б. Пастушенко Я.В.... №4(16) 2014 / Просмотров: 643
Діагностика та лікування лімфом під час вагітностіДіагностика та лікування лімфом під час вагітності
Авторы :Новосад И.О. Пастушенко Я.В. Скрипец Т.В. Крячок И.А. №4(16) 2014 / Просмотров: 851
Ефективність схем хіміотерапії другої лінії у пацієнтів з рецидивними та рефрактерними формами неходжкінських лімфом
Авторы :Филоненко К.С. Титоренко И.Б. Новосад И.О. Степанишина Я.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 101
Вторинні пухлини після лікування лімфом
Авторы :Пастушенко Я.В. Степанишина Я.А. Мартынчик А.В. Филоненко К.С.... №2(14) 2014 / Просмотров: 207
Бендамустин в лечении множественной миеломыБендамустин в лечении множественной миеломы
Авторы :Крячок И.А. Титоренко И.Б. Новосад И.О. №4(12) 2013 / Просмотров: 3272
72Прогностичні фактори ризику несприятливого перебігу лімфоми Ходжкіна: стандартні та пошук нових
Авторы :Новосад И.О. Крячок И.А. Храновская Н.Н. Свергун Н.М.... №3(11) 2013 / Просмотров: 3047
Прогностичні фактори ризику для первинних хворих на лімфому Ходжкіна в пізніх стадіях
Авторы :Новосад И.О. Крячок И.А. Грабовой А.Н. Храновская Н.Н.... №2(10) 2013 / Просмотров: 80
Лечение нейтропении у пациентов с лимфомой Ходжкина группы высокого риска
Авторы :Степанишина Я.А. Титоренко И.Б. Новосад И.О. Мартынчик А.В.... №2(10) 2013 / Просмотров: 205

12