Заклад :   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Експресія CD150-антигену в гліомах головного мозку
Автори: Романець О.Л. Чумак О.М. №2(10) 2013
Експресія протеїнкіназ PKD1 та PKD2 у гліомах
Автори: Ковалевська Л.М. Рафаловська О.А. №2(10) 2013