Експресія протеїнкіназ PKD1 та PKD2 у гліомах

Ковалевська Л.М.1, Рафаловська О.А.2

Протеїнкінази родини PKD (protein kinase D), які є ефекторами PKC (protein kinase C), що беруть участь в інвазії, формуванні хіміотерапевтичної стійкості гліом, запропоновано як нову мішень для спрямованої терапії злоякісних новоутворень. Дані досліджень щодо експресії ізоформ PKD у різних типах пухлин та їх диференційної ролі в регуляції проліферації пухлинних клітин, виживаності, міграції та інвазивних властивостей свідчать про антагоністичні біологічні властивості PKD1 та PKD2.

Метою дослідження є визначення рівня експресії протеїнкіназ PKD1 і PKD2 в гліальних лініях клітин і зразках гліом.

За допомогою імуногістохімії з антитілами, що розпізнають обидві кінази, неможливо визначити диференційну експресію PKD1 та PKD2, тому нами застосовано кількісну полімеразну ланцюгову реакцію зі специфічними праймерами до PKD1 та PKD2. У дослідженнях використано 9 гліальних ліній клітин та 20 зразків гліом. На лініях гліальних клітин показано диференційний рівень експресії PKD1 і PKD2. У лініях клітин U251, TE671, U373, U87, A172, N89, NСН92, U251 відзначають вищий рівень експресії PKD1 відносно PKD2. У лінії клітин U343 виявлено вищий рівень експресії PKD2 порівняно з PKD1. Диференційну експресію PKD1 та PKD2 продемонстровано також у зразках гліом.

Таким чином, уперше визначено диференційну експресію протеїнкіназ PKD1 та PKD2 у гліальних клітинних лініях і зразках пухлин хворих на гліому.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment