Експресія CD150-антигену в гліомах головного мозку

Романець О.Л.1, Чумак О.М.2

Профіль експресії CD150- антигену є дослідженим у клітинах гемопоетичної системи, проте мало відомо про експресію цього маркера в пухлинах різного гістогенезу.

Мета дослідження — вивчення експресії CD150 в гліальних пухлинах різного ступеня злоякісності.

Проведено імуногістохімічний аналіз 46 пухлин з гістологічним діагнозом дифузна астроцитома (стадія II), анапластична астроцитома (стадія III) та гліобластома (стадія IV). CD150 не виявлено в нормальних тканинах мозку. У гліомах головного мозку експресію цього антигену відзначали в цитоплазмі пухлинних клітин. Найвищий відсоток CD150-позитивних випадків був серед гліобластом (88,9%). У зразках анапластичних астроцитом CD150 виявлено в 81,3%, а в дифузних астроцитомах — у 66,7% випадків.

Таким чином, уперше виявлено експресію CD150-антигену в гліомах головного мозку й показано, що з підвищенням ступеня злоякісності гліальних пухлин достовірно збільшується відсоток CD150-позитивних випадків.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment