Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Автор :   Лялькин С.А.

Особливості поліморфізму генів TLR-2, TLR-4, TLR-9 та їхня роль у перебігу та прогнозі тричі негативного раку грудної залози
Авторы :Лялькин С.А. Сивак Л.А. Храновська Н.М. Верёвкина Н.О. Т. 9, № 2 (34) 2019 / Просмотров: 91
878725235Роль мутацій гена ESR1 у розвитку резистентності до гормонотерапії у хворих із люмінальними підтипами раку грудної залози
Авторы :Сивак Л.А. Тарасенко Т.Є. Лялькин С.А. Верьовкіна Н.О. Т. 8, № 1 (29) 2018 / Просмотров: 182
98923523Збереження фертильності у пацієнтів з раком грудної залози
Авторы :Сивак Л.А. Лялькин С.А. Мартинюк О.М. Досенко И.В.... Т. 8, № 1 (29) 2018 / Просмотров: 304
34634632Імунна відповідь іn situ після неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак грудної залози
Авторы :Верёвкина Н.О. Сивак Л.А. Лялькин С.А. Кротевич М.С. №3(27) 2017 / Просмотров: 344
590-001Вплив алельного поліморфізму гена CCR5 на перебіг місцево-поширеного раку грудної залози
Авторы :Сивак Л.А. Верьовкіна Н.О. Горовенко Н.Г. Лялькин С.А.... №1(25) 2017 / Просмотров: 171
567_05Современные подходы к лечению пациентов с неоперабельным немелкоклеточным раком легкого
Авторы :Климанов М.Ю. Сивак Л.А. Тарасенко Т.Є. Аскольский А.В.... №4(24) 2016 / Просмотров: 2287
567889Клінічний випадок первинно-множинного злоякісного новоутворення
Авторы :Сивак Л.А. Тарасенко Т.Є. Климанов М.Ю. Лялькин С.А.... №3(23) 2016 / Просмотров: 911
Прогностичне значення біологічних маркерів при місцево-поширеному раку грудної залозиПрогностичне значення біологічних маркерів при місцево-поширеному раку грудної залози
Авторы :Сивак Л.А. Верьовкіна Н.О. Лялькин С.А. Майданевич Н.Н.... №4(20) 2015 / Просмотров: 510
ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ ПРИ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ. Сучасний стан проблемиПрогностичні фактори при раку грудної залози. Сучасний стан проблеми
Авторы :Сивак Л.А. Верьовкіна Н.О. Лялькин С.А. №4(16) 2014 / Просмотров: 6751
ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНА ІНТЕРСЕКТИНУ ITSN2Прогнозування перебігу раку грудної залози шляхом визначення гена інтерсектину ITSN2
Авторы :Сивак Л.А. Крячок И.А. Губарева Г.О. Лялькин С.А.... №3(15) 2014 / Просмотров: 269
22Трижды негативный рак грудной железы: современный взгляд на проблему
Авторы :Сивак Л.А. Лялькин С.А. Майданевич Н.Н. Климанов М.Ю.... №3(11) 2013 / Просмотров: 22705
22Лікування та профілактика токсичних флебітів, індукованих хіміотерапією у хворих на рак грудної залози
Авторы :Сивак Л.А. Губарева А.А. Лялькин С.А. Майданевич Н.Н.... №1(9) 2013 / Просмотров: 676
19Роль гена інтерсектину-2
у прогнозуванні перебігу раку грудної залози

Авторы :Крячок И.А. Сивак Л.А. Губарева А.А. Лялькин С.А.... №8 (4) 2012 / Просмотров: 290

12