Ключове слово :   ефективність лікування

Погляд на проблему лікування пацієнтів з плоскоклітинним раком язика Т1-2N0M0
Автори: Галай О.О. Білинський Б.Т. Бондаренко С.Г. Дуда О.Р.... Т. 12, № 1-2 (45-46)
Вплив поліморфізмів хемокінів на ефективність хіміотерапії у хворих на Her2/neu-негативний рак грудної залози
Автори: Сивак Л.А. Верьовкіна Н.О. Лялькін С.А. Тарасенко Т.Є.... Т. 11, № 3-4 (43-44)