Біофізичні технології оцінки біоптатів шийки матки при аденокарциномі та плоскоклітинному раку

Зелінська Н.В.1, Пересунько О.П.1, Єрмоленко С.Б.2

Мета роботи — провести оцінку спектрополяриметричних методів дослідження гістологічних зрізів шийки матки при прицільній біопсії у пацієнток з аденокарциномою та плоскоклітинним раком шийки матки.

Проведено лазерні дослідження біоптатів шийки матки (аденокарцинома — n=48, плоскоклітинний рак — n=57), в яких визначали коефіцієнти пропускання в поляризованому світлі при різній орієнтації площини поляризації відносно площини падіння. При цьому досліджуваний зразок поміщали в центрі фотометричної сфери, а для отримання плоскополяризованого випромінювання використовували призму Ніколя, яку розміщували в кюветній камері спектрофотометра СФ-4 перед вхідним отвором сфери (Ангельський В., 2013 ).

При аналізі лінійного дихроїзму зрізів шийки матки при зроговілому і незроговілому плоскоклітинному раку та аденокарциномі шийки матки встановлено суттєву різницю в його значеннях і спектральній залежності в спектральному інтервалі λ=330–750 нм між об’єктами дослідження. Виявлено, що лінійний дихроїзм і дихроїчне відношення суттєво залежать від довжини хвилі падаючого поляризованого випромінювання: при аденокарциномі шийки матки в більшості випадків вони є максимальними в ділянці λ≈410–430 нм.

Отже, лазерна спектрометрія зрізів шийки матки при плоскоклітинному раку та аденокарциномі шийки матки є чутливим додатковим диференційно-діагностичним тестом при проведенні біопсії на догоспітальному етапі.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment