Роль генетичних змін генів р53 та МDM2 при нейробластомі

Іномістова М.В. , Храновська Н.М., Свергун Н.М., Климнюк Г.І., Павлик С.В. , Шайда Е.В., Скачкова О.В.

Нейробластома (НБ) є найбільш специфічним солідним злоякісним новоутворенням дитячого віку, що характеризується інактивацією p53/MDM2/p14(ARF) шляху, який може впливати на клінічний перебіг захворювання.

Мета — встановити асоціацію генетичних змін генів р53 та МDM2 з клінічними характеристиками НБ.

Рівень експресії гена MDM2 та делеції гена р53 досліджено у пухлинній тканині (ПТ) 75 хворих на НБ у віці від 1 міс до 17 років. Рівень експресії гена MDM2 визначали методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції з детекцією результатів у режимі реального часу та оцінювали за допомогою методу ∆∆Ct з нормуванням щодо експресії контрольного гена GAPDH. Дослідження делеції гена р53 та ампліфікації гена MYCN проводили на зрізах парафінізованої ПТ методом FISH.

Не виявлено делеції гена p53 у ПТ, що свідчить про доцільність дослідження його епігенетичної регуляції. Рівень експресії гена MDM2 у ПТ хворих на НБ варіював у досить широких межах, зокрема залежно від стадії захворювання, статусу MYCN та відповіді на хіміо­терапію. Найвищий рівень експресії зафіксовано у біо­птатах, отриманих із рецидивних пухлин та метастатичного вогнища НБ. Високий рівень експресії гена MDM2 у хворих достовірно частіше фіксували у первинно-рефрактерних до хіміотерапії зразках ПТ (р<0,05), незалежно від статусу гена MYCN.

Не виявлено делеції гена p53 у ПТ хворих на НБ. Отримані дані можуть свідчити про роль гена MDM2 у формуванні резистентності пухлинних клітин НБ до хіміотерапії.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment