Моніторинг гемостазу при оперативних втручаннях з приводу пухлинних захворювань матки

Кривокульський Б.Д., Кривокульський Д.Б.

Профілактика тромботичних ускладнень залишається актуальною проблемою у хворих зі злоякісними новоутвореннями репродуктивних органів. Існуючий моніторинг рутинними коагуляційними тестами не виявляє ризику розвитку порушення гемостазу в післяопераційний період, і тільки дослідження молекулярних маркерів тромбофілії та вчасно проведені профілактичні заходи можуть попередити тромботичні ускладнення.

Мета — вивчити особливості системи гемостазу у хворих з новоутвореннями матки на фоні оперативного втручання.

Проведено 60 оперативних втручань (середній вік пацієнток 59,65±1,02 року) з приводу пухлинних захворювань матки. Операції виконували під загальним знеболенням, усім хворим проводили механічну профілактику венозних тромбоемболічних ускладнень та призначали низькомолекулярні гепарини.

Аналіз стану системи згортання кро­­ві у хворих проводили до операції та на 1; 5; 8-му добу після хірургічного втручання. Визначали: активований частковий тромбопластиновий час і протромбіновий час, фібриноген і Д-димер, активність протеїну С.

Встановлено подовження протромбінового часу у 58% хворих та скорочення активованого часткового тромбопластинового часу — у 32%, а у 24% пацієнтів рівень Д-димеру перевищував норму до операції. Підвищення Д-димеру відзначали у 58% хворих після операції на 1–5-ту добу, на 8-му добу — у 42% пацієнтів.

Отримані дані свідчать про коагуляційний дисбаланс і необхідність постійного гемостазіологічного контролю з метою попередження тромботичних ускладнень у післяопераційний період у хворих зі злоякісними новоутвореннями репродуктивних органів.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment