Порівняльний аналіз віддалених результатів радикальних і комбінованих хірургічних втручань при лікуванні злоякісних заочеревинних пухлин

Лебедєва О.І.

Позаорганні заочеревинні пухлини (ПЗП) являють собою новоутворення, що не мають органної приналежності і розвиваються з м’яких тканин заочеревинного простору та ембріональних елементів. ПЗП становлять 0,03–1% усіх новоутворень. Зазвичай повільне зростання ПЗП, анатомічні особливості заочеревинного простору є причиною первинного виявлення пухлин вже після досягнення ними значних розмірів та розповсюдженості.

Хірургічний метод лікування ПЗП визнано золотим стандартом, оскільки застосування неоад’ювантних методик з метою зменшення розмірів пухлин не призвело до збільшення безрецидивного періоду. Оперативні втручання при заочеревинних саркомах передбачають виконання R0-резекції. За даними світової літератури, R0-резектабельність сарком розміром >10 см становить <70%, у 50% випадків виникає необхідність виконання мультивісцеральних резекцій.

Результати лікування хворих із заочеревинними саркомами слід визнати незадовільними.

Основною причиною смерті пацієнтів є рецидиви, котрі, за різними даними, можуть становити 27–80%.

Проведено аналіз віддалених результатів лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями заочеревинного простору за період 1990–2012 рр. Усього за радикальною програмою проліковано 223 пацієнти у віці від 19 до 80 років (медіана — 51 рік). Жінок було 63,2%, чоловіків — 36,7%. Усі пухлини стадійовано як T2bN0M0 з різним ступенем диференціювання.

Радикальні втручання виконано в 49,3%, радикальні комбіновані — в 50,7% випадків.

Смертність у 1-й групі становила 18,2%, а в 2-й — 20%. Безрецидивний період — 17 та 32,5 міс відповідно. У 1-й групі частота виникнення місцевих рецидивів становить 40,9%, а в 2-й — 14,2%. При мультивісцеральних втручаннях в обсяг резекції частіше входили: нирка (31,9%), надниркова залоза (11,9%), ободова кишка (10,3%), діафрагма (6,5%) тощо.

З метою зниження частоти виникнення місцевих рецидивів після хірургічного лікування слід розглядати розширення показань до виконання мультивісцеральних резекцій при лікуванні хворих із ПЗП.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment