Індуковані неоад’ювантною терапією зміни клітин раку грудної залози

Махортова М.Г., Болгова Л.С., Туганова Т.М.

У схемах лікування хворих на рак грудної залози (РГЗ) застосовують методи неоад’ювантної терапії (НАТ), що потребує вивчення змін структурних компонентів пухлинних клітин (ПК), індукованих терапією.

Мета — визначити за цитоморфологічними ознаками структурні зміни клітин РГЗ, індуковані дією НАТ.

Досліджено цитограми операційного матеріалу 45 хворих на РГЗ після НАТ: 17 — контрольна група (без НАТ); 10 — після внутрішньоартеріальної (ВА) поліхіміотерапії (ПХТ); 18 — після внутрішньовенної (ВВ) ПХТ. РГЗ гістологічно верифікований. Цитоморфологічні показники вивчали у забарвлених за методом Паппенгейма препаратах, обчислення основних типів ядерець — у забарвлених за W. Howell та D. Black в модифікації Л.С. Болгової та співавторів.

При зіставленні та аналізі отриманих даних контрольної групи та у групах після НАТ встановлено, що ВА ПХТ має пошкоджувальну дію на всі структурні компоненти ПК: відбулося збільшення кількості великих поліморфних клітин, нормо­хромних ядер із дрібнозернистим хроматином і ядерцями середнього та великого розміру. Після ВВ ПХТ збільшився вміст клітин із нормо- та гіпохромними ядрами. У досліджених групах після НАТ зменшилася кількість ядер з компактним хроматином, із домінуванням цього показника у групі після ВА ПХТ.

Кількість ядерець активного типу у контролі становила 1,84±0,02, після ВА ПХТ — 1,54±0,04, після ВВ ПХТ — 2,04±0,02; неактивного типу без НАТ — 9,56±0,03, після ВА ПХТ — 12,22±0,04 та після ВВ ПХТ — 12,47±0,04.

Проведені дослідження дозволили оцінити ступінь індукованих дією НАТ змін РГЗ на клітинному та субклітинному рівнях. Найбільш виражені зміни стосуються ядерно-ядерцевих компонентів клітин РГЗ після ВА НАТ.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment