Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Вплив основних прогностичних факторів на ефективність передопераційної консервативної терапії у хворих з місцево-розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки

Галай О.О.1, Процик В.С.2

Резюме. Проаналізовано результати передопераційного консервативного лікування 238 хворих із місцево-розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки залежно від основних прогностичних факторів. Передопераційну променеву терапію проведено у 68,9% (n = 164) пацієнтів. Ще 31,1% (n=74) отримали хіміопроменеве лікування, яке включало проведення 2 курсів хіміотерапії: цисплатин 100 мг/м2 у 1-й день + флуороурацил 1000 мг/м2 з 1-го по 5-й день. Статистично достовірними факторами, які впливають на ефективність опромінення та хіміопроменевої терапії, можна вважати стадію захворювання та локалізацію первинного процесу. Не встановлено кореляційного зв’язку між ефективністю консервативної терапії та віком і статтю хворих.

 Вплив основних прогностичних факторів на ефективність передопераційної консервативної терапії у хворих з місцево розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки

ВСТУП

Згідно з даними Національного канцер-реєстру України, захворюваність на рак слизової оболонки порожнини рота в Україні в 2012 р. становила 5,5 на 100 тис. населення, а померли протягом року від моменту встановлення діагнозу 40,5% хворих. Рак глотки діагностують у 5 випадках на 100 тис. населення, смертність внаслідок цієї онкологічної хвороби протягом року сягає 46,1% [3]. Враховуючи те, що зазначена патологія маніфестує у пізніх стадіях, а рання діагностика цих процесів ускладнена, відсоток хворих із І–ІІ стадією доволі малий, а отже, більшість пацієнтів звертається за допомогою вже з місцево-розповсюдженим раком [1, 2, 4, 5]. В останнi роки досягнуто значного прогресу у визначеннi прогностичних факторiв, що мають суттєвий вплив на ефективність лікування пацієнтів із раком глотки на всіх його етапах [8, 11]. Особливої уваги заслуговують питання консервативної терапії перед хірургічним втручанням [6, 7, 9, 10].

Мета роботи — оцінити ефективність передопераційної консервативної терапії у хворих з місцево-розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки залежно від прогностичних факторів.

Об’єкт і методи дослідження

Проаналізовано результати передопе­раційного лікування 238 хворих із ІІІ–ІV стадією Т2N1M0–Т4N3M0. ІІІ стадію встановлено у 169 (71%) пацієнтів, ІV — у 69 (29%). У всіх хворих морфологічно діагностовано плоскоклітинну форму раку. Передопераційну променеву терапію проведено у 68,9% (n=164) пацієнтів методом дрібного фракціонування з разовою вогнищевою дозою 2 Гр (10 Гр/тиж). У 115 випадках опромінення проведено в сумарній вогнищевій дозі (СВД) 40–50 Гр протягом 4–5 тиж. У 49 хворих ефективність передопераційної променевої терапії була вищою 50%, у зв’язку з чим опромінення продовжено за радикальною програмою в СВД 60–70 Гр протягом 6–7 тиж. Ще 31,1% (n=74) пацієнтів отримали передопераційну хіміопроменеву терапію, яка включала проведення 2 курсів хіміотерапії та опромінення. Хіміотерапію проводили комбінацією препаратів цисплатин 100 мг/м2 у 1-й день + флуо­роурацил 1000 мг/м2 з 1-го по 5-й день.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Ефективність лікування залежно від основних прогностичних факторів відображено в таблиці. Повну регресію (ПР) процесу встановлено у 53 (22,2%) хворих; у 44 (18,5%) констатовано неефективність терапії — розміри пухлини не змінилися або зменшилися менше ніж на 50%. Часткову регресію (ЧР) в обсязі >50% регресії пухлини зареєстровано у 141 (59,2%) пацієнта. Загальну частоту відповіді (ЗЧВ) пухлини (ПР + ЧР) на передопераційну терапію відзначили у 194 (81,5%) хворих.

Аналіз, згідно зі стадією процесу, продемонстрував перевагу в дієвості передопераційного лікування пацієнтів із III стадією: кількість випадків ПР і ЧР становила 23,1 і 66,3% порівняно з аналогічними показниками при IV стадії — 20,3 і 42,0% відповідно (р<0,05). Загалом у пацієнтів із ІІІ стадією ЗЧВ пухлин на лікування була на 27% вищою, ніж у хворих із IV стадією (відношення шансів (ВШ)=5,07; 95% довірчий інтервал (ДІ) — 2,54–10,11; р=0,000001).

Серед пацієнтів із первинною пухлиною категорії Т2 була найбільша кількість випадків ПР у своїй підгрупі — 42,9% (n=15), але ЗЧВ була вищою у хворих із категорією Т3 — 82,5% (n=132) (р>0,05). Під час порівняння показників стосовно локалізації пухлини встановлено найбільшу кількість випадків ПР при лікуванні хворих із раком мигдалика — 58,3% (n=21), що значно перевищувало аналогічний показник при раку кореня язика — 13,3% (n=2) та ротоглотки — 8,8% (n=3). Найвищий рівень ЧР зареєстровано у пацієнтів із раком інших (не кореня) частин язика — 72,6% (n=45) та слизової оболонки дна ротової порожнини — 68,6% (n=35). Найменш ефективною консервативна терапія виявилася при раку ясен і твердого піднебіння — 38,5% (n=5) та 33,3% (n=5) відповідно. Відмінності в ефективності лікування між різними локалізаціями статистично недостовірні. Результативність опромінення та хіміопроменевої терапії не корелювала зі статтю, віком і поширенням процесу в регіонарних лімфатичних вузлах (р>0,05). Кількість випадків ПР при хіміопроменевій терапії була більшою, ніж після опромінення, на 14,7% (ВШ=0,82; 95% ДІ — 0,42–1,61; р=0,01). Не встановлено статистично достовірної різниці при зіставленні ЗЧВ на лікування у хворих, які одержали передопераційну променеву та хіміопроменеву терапію (ВШ=0,69; 95% ДІ — 0,33–1,46; р=0,33).

ВИСНОВКИ

Статистично достовірними факторами, які впливають на ефективність опромінення та хіміопроменевої терапії у хворих з місцево-розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота й ротоглотки, можна вважати стадію захворювання і локалізацію первинного процесу.

Не встановлено кореляційного зв’язку між ефективністю консервативної терапії та віком і статтю хворих.

Таблиця. Ефективність лікування

Параметри Усього ПР(n) ПРМ±m, % ЧР(n) ЧР
М±m, %
ЗЧВ
(n)
ЗЧВМ±m, % БР(n) БРМ±m, %
Стать
чоловіча 215 47 21,9±2,8 127 59,1±3,3 174 80,9±2,7 41 19,1±2,7
жіноча 23 6 26,1±9,2 14 60,9±10,2 20 87,0±7,0 3 13,0±7,0
Вік (років)
<50 61 12 19,7±5,1 38 62,3±6,2 50 82,0±4,9 11 18,0±4,9
50–59 76 17 22,4±4,8 44 57,9±5,7 61 80,3±4,6 15 19,7±4,6
60–69 78 19 24,3±4,9 45 57,7±5,6 64 82,0±4,3 14 18,0±4,3
70–80 23 5 21,7±8,6 14 60,9±10,2 19 82,6±7,9 4 17,4±7,9
Первинна пухлина
Т2 35 15 42,9±8,4 13 37,1±8,2 28 80,0±6,8 7 20,0±6,8
Т3 160 36 22,5±3,3 96 60,0±3,9 132 82,5±3,0 28 17,5±3,0
Т4 43 2 4,7±3,2 32 74,4±6,6 34 79,1±6,2 9 20,9±6,2
Регіонарні лімфовузли
N0 86 24 27,9±4,8 49 57,0±5,3 73 84,9±3,9 13 15,1±3,9
N1 113 26 23,0±4,0 75 66,4±4,4 101 89,4±2,9 12 10,6±2,9
N2 35 3 8,6±4,7 15 42,9±8,4 18 51,4±8,4 17 48,6±8,4
N3 4 2 50,0±25 2 50,0±25 2 50,0±25
Стадія
ІІІ 169 39 23,1±3,2 112 66,3±3,6 151 89,3±2,4 18 10,7±2,4
ІV 69 14 20,3±4,8 29 42,0±5,9 43 62,3±5,8 26 37,7±5,8
Локалізація первинної пухлини
Корінь язика 15 2 13,3±8,8 9 60,0±12,6 11 73,3±11,4 4 26,7±11,4
Інші частини язика 62 10 16,1±4,7 45 72,6±5,7 55 88,7±4,0 7 11,3±4,0
Ясна 13 3 23,0±11,7 5 38,5±13,5 8 61,5±13,5 5 38,5±13,5
Дно порожнини рота 51 8 15,7±5,1 35 68,6±6,5 43 84,3±5,1 8 15,7±5,1
Піднебіння 15 3 20,0±10,3 7 46,7±12,9 10 66,7±12,2 5 33,3±12,2
Інші частини рота 12 3 25,0±12,5 6 50,0±14,4 9 75,0±12,5 3 25,0±12,5
Мигдалик 36 21 58,3±8,2 12 33,3±7,8 33 91,7±4,6 3 8,3±4,6
Ротоглотка 34 3 8,8±4,9 22 64,7±8,2 25 73,5±7,6 9 26,5±7,6
Лікування
Променева терапія 164 29 17,7±2,9 102 62,2±3,8 131 79,9±3,1 33 20,1±3,1
Хіміопроменева терапія 74 24 32,4±5,4 39 52,7±5,8 63 85,1±4,1 11 14,9±4,1

Примітка: ПР — повна регресія; ЧР — часткова регресія; ЗЧВ — загальна частота відповіді (ПР + ЧР); БР — без регресії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Грищенко С.В., Нагорний І.М., Чистяков А.А. та ін. (2008) Сучасні особливості поширеності злоякісних пухлин губи, ротової порожнини і глотки та смертності від них населення України. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 4: 34–35.

2. Процик В.С., Трембач О.М., Коробко Є.В. (2008) Відновно-реконструктивні хірургічні втручання при злоякісних пухлинах голови та шиї. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 4: 102–103.

3. Рак в Україні 2011–2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. (2013) Бюл. Нац. канцер-реєстру України. Київ, 14, 120 с.

4. Седаков И.Е. (2013) Итоги деятельности онкологической службы Украины в 2013 году: состояние, перспективы развития, пробелы. Здоров’я України, 5–6: 5.

5. Щепотін І.Б. (2008) Рак ротової порожнини: організаційні та епідеміологічні аспекти проблеми. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 4: 2–3.

6. Chinn S.B., Spector M.E., Bellile E.L. et al. (2014) Efficacy of induction selection chemotherapy vs primary surgery for patients with advanced oral cavity carcinoma. JAMA Otolaryngol. Head Neck Surg., 140(2): 134–142.

7. Klug C., Berzaczy D., Voracek M. et al. (2009) Preoperative radiochemotherapy in the treatment of advanced oral cancer: outcome of 276 patients. J. Craniomaxillofac Surg., 37(6): 344–347.

8. Layland M.K., Sessions D.G., Lenox J. (2005) The influence of lymph node metastasis in the treatment of squamous cell carcinoma of the oral cavity, oropharynx, larynx and hypopharynx: N0 versus N+. Laryngoscope, 115(4): 629–639.

9. Menedenhall W.M., Werning J.W., Pfister D.G. (2011) Treatment of head and neck cancer. In: VT DeVita, S Hellman, SA Rosenberg, eds. Cancer: Principles and Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins: 729–780.

10. More Y., D’Cruz A.K. (2013) Oral cancer: review of current management strategies. Natl. Med. J. India., 26(3): 152–158.

11. Pimenta Amaral T.M., Da Silva Freire A.R, Carval­ho A.L. et al. (2004) Predictive factors of occult metastasis and prognosis of clinical stages I and II squamous cell carcinoma of the tongue and floor of the mouth. Oral. Oncol., 40(8): 780–786.

Влияние основных прогностических факторов на эффективность предоперационной консервативной терапии у больных с местно-распространенным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки

О.О. Галай1, В.С. Процык2

1Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр

2Национальный институт рака, Киев

Резюме. Проанализированы результаты предоперационного консервативного лечения 238 больных с местно-распространенным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки в зависимости от основных прогностических факторов. Предопе­рационная лучевая терапия проведена у 68,9% (n=164) пациентов. Еще 31,1% (n=74) получили химиолучевое лечение, которое включало проведение 2 курсов химиотерапии: цисплатин

100 мг/м2 в 1-й день + флуороурацил 1000 мг/м2 с 1-го по 5-й день. Статистически достоверными факторами, которые влияют на эффективность облучения и химиолучевой терапии, можно считать стадию заболевания и локализацию первичного процесса. Не установлено корреляционной связи между эффективностью консервативной терапии и возрастом, а также полом больных.

Ключевые слова: рак слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, консервативная терапия, эффективность.

Correction of neurological side effects of taxanes by Meditan in patients with breast cancer

О.О. Halay1, V.S. Protsyk2

1Lviv State Regional Oncological Diagnostical and Medical Centre

2National Cancer Institute, Kyiv

Summary. The results of preoperative conservative treatment of 238 patients with locally advanced cancer of the oral cavity and oropharynx depending on the main prognostic factors are analyzed. Preoperative radiation therapy conducted at 68,9% (n=164) of patients. Another 31,1% (n=74) of patients received сhemoradiotherapy, which included a two chemotherapy courses: cisplatin 100 mg/m2 on 1st day + fluorouracil 1000 mg/m2 from 1st to 5th day. A statistically significant factors that affect the effectiveness of the radiation and chemotherapy can be considered the stage of the di­sease and the primary process. No correlation between the efficiency of conservative therapy with the age and gender of patients.

Key words: cancer of the oral cavity and oropharynx, conservative therapy, efficiency.

Адреса:
Галай Олег Орестович
79031, Львів, вул. Гашека, 2А
Львівський державний онкологічний
регіональний лікувально-діагностичний центр

Тел.: (032) 295-41-03
Е-mail: ohalay@gmail.com

Комментариев нет » Добавить свой
Оставить комментарий

ОШИБКА: Плагин «si-captcha.php» обнаружил, отсутствие поддержки GD image в PHP!

Свяжитесь с администратором вашего сервера или хостинга и выясните, почему не включена поддержка GD image в PHP.

Ошибка: Плагин «si-captcha.php» не может найти функцию «imagepng» в PHP!

Свяжитесь с администратором вашего сервера или хостинга и выясните, почему функция «imagepng» недоступна в PHP.