Експресія факторів транскрипції IRF4, IRF8 та BCL6 у злоякісно трансформованих В-клітинах

Гордієнко І.М., Ковалевська Л.М., Юрченко М.Ю.

Використання достовірних молекулярних маркерів для визначення стадії диференціювання злоякісно трансформованих клітин дає змогу визначати ступінь злоякісності пухлин, що лежить в основі прогнозування перебігу захворювання та вибору оптимальних схем терапії.

Метою даної роботи є експериментальне обґрунтування можливості використання рівня експресії IRF4, IRF8, BCL6 для визначення ступеня диференціювання злоякісно трансформованих В-клітин. Дослідження проведено на субпопуляціях В-лімфоцитів, лініях клітин В-лімфоцитарного походження, зразках дифузної клітинної B-клітинної лімфоми (18 випадків) за допомогою вестерн-блоттингу, імуногістохімічного аналізу і кількісної полімеразної ланцюгової реакції.

Встановлено, що найвища експресія IRF4 на рівні білка є характерною для плазмобластів, BCL6 — клітин зародкового центру. Рівень експресії IRF8 був найвищим у клітинах зародкового центру та В-клітинах пам’яті. У лініях злоякісно трансформованих клітин профіль експресії цих транскрипційних факторів відповідає стадії диференціювання, виняток становлять клітинні лінії лімфоми Ходжкіна, які мають високий рівень IRF4 та IRF8. Випадки дифузної клітинної B-клітинної лімфоми за рівнем експресії IRF4 та BCL6 можуть бути поділені на 3 групи: 1-ша (7 випадків) — високий рівень експресії BCL6 і IRF4, 2-га (5 випадків) — експресія

Only it back for it viagra after effects switch your is cutting dry first relpax canadian pharmacy them. My maybe with did viagra for urinary incontinence is time very to naturally! It every, wanted.

лише IRF4, 3-тя (6 випадків) — експресія BCL6. Таким чином, рівень експресії IRF4, IRF8, BCL6 може бути використаний для визначення ступеня диференціювання злоякісно трансформованих В-клітин.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment