Номер №4(28) 2017

Автор :   Филоненко К.С.

0923058235235Імуногістохімічна експресія с-MYC залежно від підтипу дифузної В-великоклітинної лімфоми
Авторы :Крячок И.А. Мартынчик А.В. Филоненко К.С. Степанишина Я.А.... №4(28) 2017 / Просмотров: 90
582_0001MALT-лимфома: причины возникновения, патогенез, классификация, клиническая картина
Авторы :Крячок И.А. Ульянченко Е.О. Кадникова Т.В. Титоренко И.Б.... №1(25) 2017 / Просмотров: 2571
Профілактика ураження центральної нервової системи у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфомуПрофілактика ураження центральної нервової системи у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому
Авторы :Крячок И.А. Филоненко К.С. Кущевой Е.В. №3(23) 2016 / Просмотров: 272
Блокування PD-1/PD-L1/2 шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури)Блокування PD-1/PD-L1/2 шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури)
Авторы :Крячок И.А. Новосад И.О. Храновская Н.Н. Свергун Н.М.... №1(17) 2015 / Просмотров: 431
МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИМетоди збереження фертильності у жінок із лімфопроліферативними захворюваннями
Авторы :Крячок И.А. Кадникова Т.В. Титоренко И.Б. Пастушенко Я.В.... №4(16) 2014 / Просмотров: 391
Ефективність схем хіміотерапії другої лінії у пацієнтів з рецидивними та рефрактерними формами неходжкінських лімфом
Авторы :Филоненко К.С. Титоренко И.Б. Новосад И.О. Степанишина Я.А.... №2(14) 2014 / Просмотров: 59
Клініко-лабораторні фактори прогнозу токсичності у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози
Авторы :Филоненко К.С. Губарева Г.О. Сивак Л.А. Свергун Н.М.... №2(14) 2014 / Просмотров: 29
Вторинні пухлини після лікування лімфом
Авторы :Пастушенко Я.В. Степанишина Я.А. Мартынчик А.В. Филоненко К.С.... №2(14) 2014 / Просмотров: 76
Попередні результати лікування хворих на лімфому Ходжкіна проміжної групи ризику
Авторы :Амдиев А.А. Крячок И.А. Титоренко И.Б. Филоненко К.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 40

12