Поєднання протипухлинної вакцинотерапії та низьких доз доксорубіцину як ефективний метод у боротьбі з пухлинною імуносупресією

Горбач О.І., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Свергун Н.М., Сидор Р.І., Іномістова М.В.

Наразі активно досліджується застосування хіміоімунотерапії (ХІТ) на основі дендритних клітин та низьких доз хіміопрепаратів при лікуванні пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями. ХІТ спрямована на зменшення субпопуляції Т-регуляторних клітин із фенотипом CD4+CD25+FoxP3+, що чинять імуносупресорну дію.

Метою роботи було дослідити вплив комбінованої ХІТ на Т-регуляторний компонент імунної системи на моделі саркоми-37 (С37) у мишей.

В експериментальних дослідженнях використано 140 мишей лінії СВА з С37. Доксорубіцин вводили інтраперитонеально 5 разів, починаючи з 7-ї доби після трансплантації пухлинних клітин, за двома схемами: 0,2 або 2 мг/кг через 1 та 3 доби відповідно. Дендритні клітини, «навантажені» пухлинним матеріалом, кількістю 0,2•106 ОД на тварину вводили внутрішньовенно 3 рази кожні 3 доби, починаючи з 4-ї доби після введення доксорубіцину.

У тварин обох груп, що одержували комбіновану ХІТ, відмічено достовірне зменшення об’єму первинної пухлини порівняно з контрольною групою (р<0,01). Введення дендритних клітин та доксорубіцину в дозі 0,2 мг/кг ­сприяє зменшенню кількості спленоцитів із фенотипом CD4+CD25high (р=0,038) при зіставленні з контрольною групою. У тварин цієї групи відмічено достовірне зниження рівня експресії мРНК TGF-β (р<0,02) та VEGF (p<0,01) клітинами пухлини та її мікрооточення.

Застосування доксорубіцину в низьких дозах зменшує вплив супресорної ланки імунної системи, тим самим підсилюючи протипухлинний ефект імунотерапії на основі дендритних клітин, «навантажених» пухлинними антигенами.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment