Номер Т. 10, № 1-2 (37-38) 2020

Маленькі пухлини нирки не впливають на функцію нирки

Стаховський О.Е., Вітрук Ю.В., Пікуль М.В., Кононенко О.А. , Войленко О.А., Котов В.А.

Нині метод активного спостереження за малими пухлинами нирки все частіше застосовують в осіб похилого віку з вираженою супутньою патологією. Можливість уникнути оперативного втручання у цієї групи пацієнтів пов’язана з незначною агресивністю малих пухлин нирки та їх невисоким метастатичним потенціалом. З іншого боку, заміщення ниркової паренхіми пухлинною тканиною може призвести до зниження функції ураженої нирки. Вплив маленьких пухлин нирки на її функцію є невивченим питанням, тому завданням нашої роботи було простежити за функцією нирок у пацієнтів із пухлинами <4 см.

У ході ретроспективного ­аналізу пацієнтів із ­нирково-клітинним раком, що проходили лікування з 2008 по 2012 р., ідентифіковано 220 хворих із патологічним процесом у стадії Т1а. З виявленої групи пацієнтів після використання критеріїв включення та виключення було виділено 128 хворих з однобічною

пухлиною нирки, без супутньої ниркової патології, що проходили перед початком дослідження динамічну нефросцинтиграфію. Для аналізу використовували такі показники: вік, стать, розмір пухлини, характер росту, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ). Проаналізовано функцію ураженої та неураженої нирки, а також проведено окремий аналіз пухлин, що мали повністю ендофітний характер росту.

Середній вік хворих становив 54,7±8,5 року. Співвідношення чоловіків та жінок було 76:52. Середній розмір пухлин — 30,2±7,6 мм та середня загальна ШКФ — 90,25±19,9 мл/хв. Не виявлено достовірної різниці між функцією лівої та правої нирки: значення становили відповідно 45,49±11,2 та 46,28±11,5 мл/хв (p=0,13). Порів­­няння розміру пухлин з ендофітним характером росту (n=20) не виявило достовірної різниці з функцією контралатеральної неураженої нирки (47,31±8,9 та 48,42±7,4 відповідно; p=0,68). Усім хворим було проведено хірургічне лікування: 126 (96%) парціальних резекцій нирки з пухлиною та 5 (4%) радикальних оперативних втручань, що планувалися (органозберігаючі).

Пухлини нирок <4 см в діаметрі, за нашими даними, не впливають на функцію органу на долікувальному етапі. Повністю ендофітні пухлини не знижують ШКФ у порівнянні з ­конт­р­алатеральною ниркою. Подальші дослідження мають бути проведені для підтвердження наших результатів.

Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment