Маленькі пухлини нирки не впливають на функцію нирки

Стаховський О.Е., Вітрук Ю.В., Пікуль М.В., Кононенко О.А., Войленко О.А., Котов В.А.

Нині метод активного спостереження за малими пухлинами нирки все частіше застосовують в осіб похилого віку з вираженою супутньою патологією. Можливість уникнути оперативного втручання у цієї групи пацієнтів пов’язана з незначною агресивністю малих пухлин нирки та їх невисоким метастатичним потенціалом. З іншого боку, заміщення ниркової паренхіми пухлинною тканиною може призвести до зниження функції ураженої нирки. Вплив маленьких пухлин нирки на її функцію є невивченим питанням, тому завданням нашої роботи було простежити за функцією нирок у пацієнтів із пухлинами <4 см.

У ході ретроспективного ­аналізу пацієнтів із ­нирково-клітинним раком, що проходили лікування з 2008 по 2012 р., ідентифіковано 220 хворих із патологічним процесом у стадії Т1а. З виявленої групи пацієнтів після використання критеріїв включення та виключення було виділено 128 хворих з однобічною

пухлиною нирки, без супутньої ниркової патології, що проходили перед початком дослідження динамічну нефросцинтиграфію. Для аналізу використовували такі показники: вік, стать, розмір пухлини, характер росту, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ). Проаналізовано функцію ураженої та неураженої нирки, а також проведено окремий аналіз пухлин, що мали повністю ендофітний характер росту.

Середній вік хворих становив 54,7±8,5 року. Співвідношення чоловіків та жінок було 76:52. Середній розмір пухлин — 30,2±7,6 мм та середня загальна ШКФ — 90,25±19,9 мл/хв. Не виявлено достовірної різниці між функцією лівої та правої нирки: значення становили відповідно 45,49±11,2 та 46,28±11,5 мл/хв (p=0,13). Порів­­няння розміру пухлин з ендофітним характером росту (n=20) не виявило достовірної різниці з функцією контралатеральної неураженої нирки (47,31±8,9 та 48,42±7,4 відповідно; p=0,68). Усім хворим було проведено хірургічне лікування: 126 (96%) парціальних резекцій нирки з пухлиною та 5 (4%) радикальних оперативних втручань, що планувалися (органозберігаючі).

Пухлини нирок <4 см в діаметрі, за нашими даними, не впливають на функцію органу на долікувальному етапі. Повністю ендофітні пухлини не знижують ШКФ у порівнянні з ­конт­р­алатеральною ниркою. Подальші дослідження мають бути проведені для підтвердження наших результатів.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment