Вторинні пухлини після лікування лімфом

Пастушенко Я.В., Степанішина Я.А., Мартинчик А.В., Філоненко К.С., Новосад І.О., Каднікова Т.В. , Ульянченко К.О., Титоренко І.Б., Алексик О.М., Кущевий Є.В., Крячок І.А.

У пацієнтів після лікування з приводу неходжкінських лімфом (НХЛ) та лімфоми Ходжкіна (ЛХ) є ризик розвитку вторинних пухлин (ВП).

Мета дослідження — оцінити рівень та фактори ризику розвитку ВП у пацієнтів із ЛХ та НХЛ.

Проаналізовано 3056 пацієнтів із ЛХ та НХЛ, які отримували лікування з 1976 по 2010 р. у Національному інституті раку.

Виявлено, що у 53 (1,76%) хворих виникли ВП після лікування ЛХ та НХЛ. Середній вік пацієнтів на момент виявлення ВП становив 41,5 року. 75,5% пацієнтів — жінки. У більшості пацієнтів із ЛХ була ІІ стадія (55%), а з НХЛ — ІІІ стадія (42%). Пацієнти отримували 2–8 курсів хіміотерапії (ХТ) (СНОР, СNОР, ВСНОР, СОРР, АВVD, ВЕАСОРР). 24,5% всіх пацієнтів отримували лише ХТ, лише променеву терапію (ПТ) — 9,5%, комбіноване лікування — 66% пацієнтів. ПТ проводили в дозі від 30 до 46 Гр на шийно-надключичні, аксилярні лімфатичні вузли, медіастинальну, пахвово-здухвинну ділянки. ВП виявлено в зоні попередньої застосованої ПТ у 65,2% пацієнтів. Середній час до виникнення ВП становив 12,0±0,5 року (1–34). Медіана виживаності хворих із ВП — 140,9 міс, тривалість життя — 147,9±1,9 міс, 5-річна загальна виживаність — 83%, 10-річна — 63% та 20-річна — 30% від встановлення діагнозу лімфоми.

За видом ВП виявлено: рак грудної залози — 17%, рак голови та шиї — 13%, лімфома/лейкемія — 13%, рак шлунка — 11%, рак легені — 8%, рак шийки матки — 8%, рак сечового міхура — 6%, рак шкіри — 6%, колоректальний рак — 4%, рак передміхурової залози — 2%, інші — 8%.

Виявлено пряму кореляційну залежність між виникненням ВП та попе­редньою ПТ (χ2=0,39; р<0,05), статтю (жіноча) (γ=0,412; р<0,05) та не встановлено кореляційної залежності між появою ВП та лише ХТ, віком, стадією лімфоми, типом ХТ та кількістю курсів ХТ.

Рак грудної залози, рак голови та шиї, лімфома/лейкемія та рак шлунка є найчастішими ВП у пацієнтів, які отримували лікування з приводу ЛХ та НХЛ. Основними факторами ризику виникнення ВП є ПТ та жіноча стать.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment