Неоад’ювантна поліхіміотерапія FLEP у мультимодальному лікуванні резектабельних форм раку шлунка

Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Жуков Ю.О., Махмудов Д.Е.

Рак шлунка (РШ) є одним з найбільш поширених злоякісних новоутворень у світі та Україні зокрема. Традиційним методом лікування пацієнтів з цією патологією є післяопераційна системна терапія. Однак досі відсутні міжнародні рекомендації щодо застосування неоад’ювантної поліхіміотерапії (НПХТ) у цієї когорти хворих.

Наведено аналіз рандомізованого дослідження з вивчення ефективності комбінованого лікування хворих на резектабельні форми РШ із застосуванням

неоад’юватного режиму поліхіміотерапії FLEP, яке включило 62 пацієнтів із РШ, які одержали лікування в клініці Національного інституту раку за період 2008–2014 рр.

Виявлено кореляційний зв’язок між рівнем експресії молекулярного маркера VEGFR-1 у клітинах пухлин РШ та чутливістю останніх до режиму НПХТ FLEP. Встановлено статистично значущу різницю за рівнем 3-річної загальної виживаності (58 та 49% для груп комбінованого та самостійного лікування відповідно). Дослідження об’єму первинних пухлин РШ також продемонструвало статистично значущу різницю до та після проведення НПХТ — 182±11,4 та 112±8,7 мм3 відповідно (p<0,001).

Комбіноване лікування хворих на резектабельні форми РШ із застосуванням НПХТ дозволяє поліпшити загальну 3-річну виживаність. НПХТ забезпечує ранню регресію первинних пухлин, що попереджує розвиток метастатичної хвороби. Доведено високу чутливість та специфічність маркера VEGFR-1 у хворих на РШ.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment