Стратегія лікування резектабельних форм метастатичного раку прямої кишки із синхронним ураженням печінки

Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В., Махмудов Д.Е.

Колоректальний рак займає одне із провідних місць у структурі онкологічної захворюваності та смертності у світі. У 20% пацієнтів на момент первинної діагностики раку прямої кишки (РПК) виявляють віддалені синхронні метастази, третина з яких локалізується в печінці. Резекція печінки залишається єдиним методом, який дозволяє достовірно поліпшити віддалені результати лікування хворих на метастатичний рак прямої кишки із синхронним ураженням печінки (сМ-РПК). Однак основним предметом дискусій при плануванні мультимодального лікування для цієї когорти пацієнтів залишається вибір оптимальної хірургічної стратегії щодо видалення первинної пухлини та віддалених метастазів.

Мета дослідження — оптимізувати хірургічну тактику лікування в мультимодальному підході пацієнтів із сМ-РПК для поліпшення безпосередніх та

віддалених результатів.

Проведено аналіз рандомізованого дослідження за участю 41 пацієнта із сМ-РПК, у якому хворих було рандомізовано в групи комбінованого (І група) та етапного (ІІ група) хірургічного лікування.

Медіана загальної виживаності пацієнтів після етапних резекцій становила 32 міс, тоді як у І групі останньої не досягнуто. Загальний рівень післяопераційних ускладнень в обох групах був без статистично значущої різниці (р=0,56). Варто відзначити, що співвідношення пацієнтів із вираженими ускладненнями (Clavien Grades IIIa, IIIb, IVa) також не різнилося між групами комбінованого та етапного хірургічного лікування (р=0,34). У групі етапних резекцій (ІІ група) загальна кумулятивна 3-річна виживаність становила 40%, тоді як комбінований хірургічний підхід (І група) сприяв більш високому рівню виживаності — 61,9% (р<0,001).

Комбіновані резекції у хворих на сМ-РПК дозволяють досягнути кращих результатів загальної 3-річної виживаності порівняно з етапними резекціями. Проведення радикального лікування шляхом комбінованих резекцій підвищує якість життя пацієнтів, зменшує терміни перебування у стаціонарі.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment