Автор :   Костюк В.Ю.

908298359235Результати хірургічного лікування хворих з пухлинами крижової кістки за використання передопераційного 3D-моделювання
Авторы :Дєдков А.Г. Максименко Б.В. Бойчук С.І. Костюк В.Ю. Т. 8, № 4 (32) 2018 / Просмотров: 104
Сучасні підходи до антирезорбтивної терапії при метастатичному ураженні кісток (огляд літератури)
Авторы :Дєдков А.Г. Максименко Б.В. Коровін С.І. Бойчук С.І.... Т. 8, № 3 (31) 2018 / Просмотров: 114
22231Низькодозовий циклофосфамід у лікуванні пацієнтів з лімфогенними метастазами меланоми шкіри
Авторы :Коровін С.І. Остафийчук В.В. Кукушкина М.Н. Паливец А.Ю.... №2(26) 2017 / Просмотров: 439
556_00001Проблемні питання органозбережної хірургії при пухлинах кісток таза
Авторы :Костюк В.Ю. Дєдков А.Г. Волков И.Б. Бойчук С.І.... №3(23) 2016 / Просмотров: 780
Саркоми м’яких тканин: етіологія, епідеміологія, класифікаціяСаркоми м’яких тканин: етіологія, епідеміологія, класифікація
Авторы :Коровін С.І. Остафийчук В.В. Паливец А.Ю. Кукушкина М.Н.... №3(23) 2016 / Просмотров: 1980
Безпосередні результати неоад’ювантної терапії хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризикуБезпосередні результати неоад’ювантної терапії хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризику
Авторы :Коровін С.І. Иванкова В.С. Остафийчук В.В. Паливец А.Ю.... №1(21) 2016 / Просмотров: 291
Особенности лечения больных хондросаркомой
Авторы :Тихонов В.Г. Волков И.Б. Дєдков А.Г. Паливец А.Ю.... №2(14) 2014 / Просмотров: 904
Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризику
Авторы :Остафийчук В.В. Коровін С.І. Паливец А.Ю. Кукушкина М.Н.... №2(14) 2014 / Просмотров: 75
Результати ендопротезування у хворих із пухлинами проксимального відділу плечової кістки
Авторы :Костюк В.Ю. Дєдков А.Г. Волков И.Б. Коровін С.І.... Дата: 2014-08-14 / Просмотров: 47
Время появления метастазов как фактор прогноза в лечении пациентов с метастатическим поражением легких остеосаркомой
Авторы :Ковальчук П.А. Кукушкина М.Н. Остафийчук В.В. Бойчук С.І.... №2(14) 2014 / Просмотров: 62
Реконструктивно-восстановительные вмешательства при местно-распространенных опухолях опорно-двигательного аппарата
Авторы :Ковальчук П.А. Дєдков А.Г. Коровін С.І. Бойчук С.І.... №2(14) 2014 / Просмотров: 77
Результаты лечения экстраабдоминальной десмоидной фибромы
Авторы :Костюк В.Ю. Ковальчук П.А. Бойчук С.І. №2(10) 2013 / Просмотров: 75
Результаты лечения больных остеосаркомой с метастазами в легких
Авторы :Ковальчук П.А. Бойчук С.І. Костюк В.Ю. №2(10) 2013 / Просмотров: 210

12