Номер Т. 8, № 4 (32) 2018

Результаты поиска


9283958235Роль таргетної терапії у лікуванні хворих на рак легені з позитивними EGFR-мутаціями (огляд літератури)
Авторы :Колеснік О.П. Шевченко А.І. Каджоян А.В. Кузьменко В.О.... Т. 8, № 3 (31) 2018 / Просмотров: 101
8920352903523Роль неоад’ювантної та ад’ювантної хіміотерапії у лікуванні хворих на рак легені (огляд літератури)
Авторы :Колеснік О.П. Шевченко А.І. Каджоян А.В. Кузьменко В.О.... Т. 8, № 2 (30) 2018 / Просмотров: 95
Експресія ERCC1, Ki-67, p53 у хворих на недрібноклітинний рак легені в ІІІ стадії
Авторы :Колесник А.П. Лихачов С.С. №2(14) 2014 / Просмотров: 51
Ингибиторы ALK при лечении ALK-положительного немелкоклеточного рака легкого (обзор литературы)
Авторы :Колесник А.П. Шевченко А.И. Каджоян А.В. Кузьменко В.А.... Т. 8, № 4 (32) 2018 / Просмотров: 61
239589235235Епідеміологічні та організаційні передумови впровадження скринінгу раку грудної залози в Україні
Авторы :Федоренко З.П. Михайлович Ю.И. Гулак Л.О. Горох Э.Л.... Т. 8, № 3 (31) 2018 / Просмотров: 58
Сучасні підходи до антирезорбтивної терапії при метастатичному ураженні кісток (огляд літератури)
Авторы :Дєдков А.Г. Максименко Б.В. Коровін С.І. Бойчук С.І.... Т. 8, № 3 (31) 2018 / Просмотров: 67
982938523523Иммунотерапия метастатического рака легкого в первой линии: что нового в 2018 г.
Авторы :Рыспаева Д.Э. Пономарева О.В. Лисовская Н.Ю. Т. 8, № 2 (30) 2018 / Просмотров: 194
98928354235Протипухлинна терапія хворих на цукровий діабет
Авторы :Шепіль О.В. Висоцький А.Г. Сивак Л.А. №4(28) 2017 / Просмотров: 278