Номер №3 (3) 2011

Зміст журналу :   №3 (3) 2011

Організація протиракової боротьби

Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в україні — оцінка повноти та якості інформаціїКонтингенти хворих на злоякісні новоутворення в Україні — оцінка повноти та якості інформації
Авторы :Федоренко З.П. Гайсенко А.В. Гулак Л.О. Рыжов А.Ю.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 2540

Дитяча онкологія

Колонка редактора рубрики Детская онкология – 3(3) 2011Колонка редактора рубрики
Детская онкология
3 (3), 2011

Автор :Климнюк Г.И. №3 (3) 2011 / Просмотров: 294
Гемангіоми діагностують у 0,3–2,6% дітей першого року життя, вони можуть викликати тяжкі косметичні та функціональні порушення. Вивчалася можливість використання блокатора ββ-адренорецепторів пропранололу в лікуванні проблемних гемангіом у дітей. Проліковані 27 дітей з доброякісними новоутвореннями шкіри судинного ґенезу препаратом в дозі 2 мг/кг маси тіла дитини на добу в три прийоми. Позитивний ефект — припинення прогресування гемангіом та зменшення їх розмірів, щільності та інтенсивності забарвлення відмічали в усіх пацієнтів з гемангіомами в фазі проліферації та стабілізації. У випадку судинних мальформацій та гемангіоми, яка закінчила розвиток, будь-якої динаміки стану не виявлено. Суттєвих порушень стану здоров’я дітей, пов’язаних із застосуванням препарату, не зареєстрованоЗастосування пропранололу в лікуванні гемангіом складних локалізацій у дітей
Авторы :Дементьева Н.А. Дегтярь В.А. Гладкий О.П. Авилов А.Ю.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 7179

Пухлини органів черевної порожнини

Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишкиНейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки
Авторы :Щепотин И.Б. Колесник Е.А. Грабовой А.Н. Приймак В.В.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 11389
Фторафур — эффективность, проверенная временем (итоги новых исследований)Фторафур — эффективность, проверенная временем (итоги новых исследований)
Авторы :Семикоз Н.Г. Ладур А.И. Колосов И.В. №3 (3) 2011 / Просмотров: 25466

Пухлини шкіри, м'яких тканин, кісток

Опыт применения дакарбазина в лечении генерализованной меланомы кожиОпыт применения дакарбазина в лечении генерализованной меланомы кожи
Авторы :Коровін С.І. Кукушкина М.Н. Паливец А.Ю. №3 (3) 2011 / Просмотров: 8197
Результати хірургічного лікування пацієнтів з метастазами нирковоклітинного раку в довгі кісткиРезультати хірургічного лікування пацієнтів з метастазами нирковоклітинного раку в довгі кістки
Авторы :Дєдков А.Г. Бойчук С.І. Ковальчук П.А. №3 (3) 2011 / Просмотров: 3143

Пухлини грудної залози

Колонка редактора рубрики Опухоли грудной железы – 3(3) 2011Колонка редактора рубрики
Опухоли грудной железы
3 (3), 2011

Автор :Смоланка И.И. №3 (3) 2011 / Просмотров: 201
Роль и место хирургического лечения в комплексной терапии первично-метастатического рака грудной железыРоль и место хирургического лечения в комплексной терапии первично-метастатического рака грудной железы
Авторы :Щепотин И.Б. Чешук В.Е. Аникусько Н.Ф. Любота И.И.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 897
Неоадъювантная гормонотерапия местно-распространенного рака грудной железыНеоадъювантная гормонотерапия местно-распространенного рака грудной железы
Авторы :Щепотин И.Б. Зотов А.С. Аникусько Н.Ф. Любота И.И.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 2368

Онкогінекологія

Колонка редактора рубрики Онкогинекология – 3(3) 2011Колонка редактора рубрики
Онкогинекология
3 (3), 2011

Автор :Воробьева Л.И. №3 (3) 2011 / Просмотров: 264
Клінічне значення концентрації пухлинного маркера SCCA у сироватці крові хворих на РШМКлінічне значення концентрації пухлинного маркера SCCA у сироватці крові хворих на РШМ
Авторы :Воробьева Л.И. Гончарук И.В. №3 (3) 2011 / Просмотров: 6610

Онкоурологія

Колонка редактора рубрики Онкоурология – 3(3) 2011Колонка редактора рубрики
Онкоурология
3 (3), 2011

Автор :Стаховский А.Э. №3 (3) 2011 / Просмотров: 177
Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на функцію нирок та уродинаміку у хворих з інвазивним раком сечового міхураВплив неоад’ювантної хіміотерапії на функцію нирок та уродинаміку у хворих з інвазивним раком сечового міхура
Авторы :Стаховский А.Э. Войленко О.А. Вукалович П.С. Котов В.А.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 755
Комбінована анестезія як метод вибору при радикальній цистектомії
Авторы :Климчук Л.В. Лесной И.И. Войленко О.А. Колесник Е.А.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 1261
комбинированная спинально-эпидуральная анестезия, общая анестезияЛімфаденектомія та її ефективність при радикальній нефректомії у пацієнтів з раком нирки
Авторы :Ковальский В.В. Фецич Т.Г. Дийчук Ю.П Кальмук Б.З.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 556

Пухлини голови та шиї

Онкогематологія

Современные подходы к терапии первой линии и последние мировые тенденции в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомыСовременные подходы к терапии первой линии и последние мировые тенденции в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомы
Авторы :Крячок И.А. Мартынчик А.В. Филоненко Е.С. Титоренко И.Б.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 12167
1825Эффективность терапии пациентов с неходжкинскими лимфомами с использованием препарата ритуксимаб
Авторы :Крячок И.А. Филоненко К.С. Губарева А.А. Титоренко И.Б.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 9048

Експериментальні дослідження

Променева діагностика, променева терапія

Колонка редактора рубрики Лучевая диагностика, лучевая терапия – 3(3) 2011Колонка редактора рубрики
Лучевая диагностика, лучевая терапия
3 (3), 2011

Автор :Солодянникова О.И. №3 (3) 2011 / Просмотров: 129
Емісійна томографія пухлин головного мозкуЕмісійна томографія пухлин головного мозку
Автор :Макеев С.С. №3 (3) 2011 / Просмотров: 2841
3462167Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы опухолевой природы
Авторы :Головко Т.С. Скляр С.Ю. Крахмалева Л.П. Кротевич М.С.... №3 (3) 2011 / Просмотров: 6881